الرابطاسم الموقع العلمي
https://pubs.acs.org/journal/jacsatAmerican Chemical Society
https://www.rsc.org/Royal Society of Chemistry
https://www.sciencedirect.com/search?qs=Escherichia%20coli&show=25&sortBy=relevanceScience Direct
https://www.springernature.com/gpSpringer Nature
https://onlinelibrary.wiley.com/Wiley Online Library
https://www.intechopen.com/search?term=organic%20chemistryIntechOpen-Book or chapter download
https://www.khanacademy.org/search?page_search_query=Organic%20chemistryKhan Academy – learning video
https://www.masterorganicchemistry.com/reaction-guide/Master Organic Chemistry
https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ACD/ChemSketch for Academic and Personal Use
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_%28Physical_and_Theoretical_Chemistry%29/Acids_and_Bases/Acid_Base_TitrationsChemistry Libre- Texts
https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1525057National Science Foundation (NSF) Chemistry Projects
https://www.library.ucdavis.edu/UCDavis Library
https://www.youtube.com/watch?v=HJvALCcKYAcAcid Base Titration Problems, Basic Introduction, Calculations, Examples, Solution Stoichiometry
https://www.youtube.com/watch?v=Ab3wfKjaWWQSolution Stoichiometry – Finding Molarity, Mass & Volume
https://www.youtube.com/watch?v=F3OuGL0zpjUHow to do Precipitation Stoichiometry Problems
https://www.lib.uiowa.edu/Iowa University Library
https://www.jstor.org/JSTOR Library
https://www.scienceopen.com/ScienceOpen.com
https://csulb.libguides.com/c.php?g=39192&p=249967Library Science
https://libwww.freelibrary.org/databases/index.cfm?subjects=general-researchFree Library.org
https://www.library.ucsb.edu/search-research/free-databasesUC Santa Barbara Library

No comment

اترك تعليقاً